Reklamační řád pro nákup v našem e-shopu

DOBA REKLAMACE

 • je v našem zájmu vyřídit vaši reklamaci co nejdříve a k vaší spokojenosti. Přestože je zákonná lhůta pro reklamaci 30 dnů, zpravidla vše vyřešíme během několika dnů.

ZÁRUČNÍ DOBA

  1. Standardní záruční doba je 24 měsíců a běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
  2. Tato záruční doba může být delší/kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.
   1. údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako “spotřebujte do/best before” nebo “datum minimální trvalivosti”
   2. údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců
   3. v takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému
   4. údaj uvedený v nádobce krému udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat
   5. nejčastějšími údaji jsou 12M popř, 24M, které značí 12 měsíců popř. 24 měsíců od otevření

KDY REKLAMOVAT

  1. Zákazník má právo reklamovat zboží pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou a nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.
  2. Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
  3. V případě, že kupující přebírá zásilku od přepravce či ve výdejním místě zprostředkovatele (ne prodávajícího), je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci či zprostředkovateli, viz Obchodní podmínky.
  4. V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.

JAK OZNÁMIT REKLAMACI

  1. Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo e-mailem na naše kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.
   1. info@realbeauty.cz
   2. +420 774 555 633
  2. Registrovaní zákazníci mají možnost využít vrácení produktů přímo v zákaznickém účtu. Jednoduše si v sekci Ojednávky vyberete produkty, které chcete reklamovat. Ve vašem učtu můžete sledovat i stav vašeho požadavku tykající se vracení. Produkty můžete poslat poštou na adresu skladu Prodávajícího: Real Beauty CZ & SK, Unhošťská 368, 273 57 Červený Újezd – Praha západ. V takovém případě prosíme o připojení krátkého vyjádření důvodu reklamace.
  3. Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál nebo kopii pokladní účtenky či reklamačního protokolu či faktury. V krajním případě lze použít pouze číslo objednávky, kdy může doklad vyhledat sám prodávající.
  4. Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, ideálně i číslo účtu pro vrácení kupní ceny v případě uznání reklamace).
  5. Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky formou poukazu na nákup, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem.

PRŮBĚH A ŘEŠENÍ REKLAMACE

  1. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí Vás budeme písemně informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv. Můžeme se s Vámi spojit také telefonicky.
  2. O reklamaci rozhodneme bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude zpravidla trvat déle než 30 dní. V opačném případě jste oprávnění odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, abyste poskytli potřebnou součinnost.

 

 

KDY NELZE REKLAMOVAT

  1. Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:
   1. použité kosmetické přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů;
   2. zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu;
   3. vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením;
   4. vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením;
   5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
   6. zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží.

 

 

Obchodní podmínky naleznete zde.

Tento reklamační řád je účinný od 29.10. 2021.